Lokalt riskkapital i västra Jämtland

Tillväxtkassan i Trångsviken är en lokal tillväxtkassa i västra Jämtland som startades av ett antal lokala företagare i syfte att bidra till utveckling och tillväxt i och omkring Trångsviken.