Luleåbaserade Netrounds utvecklar och säljer mjukvara som säkerställer att telekomoperatörer kan leverera kvalitetssäkrade tjänster snabbare och samtidigt sänka sina kostnader för drift och underhåll. Morgondagens telekomnät är programmerbara, föränderliga och mjukvarubaserade, till skillnad från dagens nät som är byggda på dyr och svåranpassad hårdvara. Redan idag kan slutkunder själva beställa och bestämma vilka tjänster de vill ha, i en takt som tidigare var otänkbar i äldre generationers nät.

En konsekvens av denna snabba förändringsakt är att manuella rutiner blir väldigt dyra, därför är automatiserade arbetsmoment ett absolut krav från telekomoperatörerna för att göra dem konkurrenskraftiga och samtidigt säkerställa god kvalitet på de levererade tjänsterna. Netrounds är den första produkten som löser denna automatiserade kvalitetssäkring och samtidigt möter telekom-marknadens krav att vara programmerbar och mjukvarubaserad. Netrounds har utvecklats sedan 2007 med sikte inställt på att bli den ledande lösningen för automatiserad kvalitetssäkring av datanät och tjänster. I och med investeringen från Inlandsinnovation och en grupp privata investerare tar man nu sikte på större och fler marknader utanför Norden.