Målet är att skapa sysselsättning och stärka företagandet i regionen

Mittkapital är ett investmentbolag med inriktning på hållbara tillväxtföretag i Jämtlands och Västernorrlands län. Bolagets huvudsakliga verksamhet är att driva ett EU-projekt med målet att skapa sysselsättning och stärka företagandet i regionen. Inlandsinnovation har en ägarandel på 100 procent (dotterbolag) i Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB.