Ställda säkerheter

Kreditgarantiföreningen Norr ägs av och är till för fysiska och juridiska personer som bedriver, eller har för avsikt att bedriva, näringsverksamhet i övre Norrland. Föreningen ska underlätta finansieringen av medlemmarnas investeringar och kapitalbehov genom att ställa säkerheter (borgen) vid upplåning hos bank eller andra kreditinstitut. Inlandsinnovation har investerat 10 miljoner kronor genom förlagsinsatser till Kreditgarantiföreningen Norr.