Gasrening, värmeåtervinning och vattenrening

Envibat har mer än 35 års erfarenhet inom gasreningssegmentet. EnviBats produkter inom gasrening, värmeåtervinning och vattenrening kan användas antingen till uppgradering av befintliga anläggningar eller till att bygga nya. Inlandsinnovation investerade tillsammans med Ackra Invest i bolaget under sommaren 2015, planen framåt är att öka kapaciteten med fler anläggningar på fler marknader, både i Sverige och internationellt.