Smarta lösningar för effektiv påfyllning av varor

EasyFill AB (publ) är ett utvecklingsbolag som säljer egenutvecklade och patenterade produkter till detaljhandeln, främst inom livsmedelshandeln. Genom de möjligheter för effektiv påfyllning av varor som EasyFills lösningar erbjuder kan kunderna sänka sina personalkostnader, minimera svinn och öka köpfrekvensen hos slutkonsumenterna i sina butiker. Ett viktigt kundsegment är ledande kylskåps- och butiksleverantörer. Nu ligger marknadsfokus på kylda varor men samma lösningar finns även för torra varor i butik. EasyFill AB (publ), tidigare namn Enjoy Group AB (publ), är listat på Aktietorget sedan 2007 och har cirka 700 aktieägare.