Den digitala tillväxtkassan i Umeå fokuserar på, som namnet antyder, de digitala näringarna. Det är den första tillväxtkassan med branschfokus istället för geografiskt fokus. Möjligheterna på det digitala området i och omkring Umeå är utgångspunkten för tillväxtkassan, som förutom Inlandsinnovation ägs av Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse, Hellström Invest och Dohi Venture.