Samarbetet mellan Connect Norr och Inlandsinnovation är en win-win-situation för alla parter. Via Connect Norr får Inlandsinnovation kontakt med både tillväxtföretag att investera i och privata aktörer att saminvestera med. Via Inlandsinnovation får Connect Norr en stark partner som agerar inom samma region och med samma intresse – tillväxt för regionens företag.

– Vi har samarbetat sedan Inlandsinnovation startade och det har fungerat mycket bra. Vi har till exempel arrangerat finansieringsträffar tillsammans där företag som söker kapital får presentera sin verksamhet för både Inlandsinnovation och privata investerare, säger Anders Gothefors, vd för Connect Norr.

Anders menar att det finns stora vinster med att kombinera privat och statligt kapital. Han säger att det statliga kapitalet står för trygghet och kompetens och det privata för drivkraft.
– Jag är imponerad över den kompetens som finns på Inlandsinnovation och jag har sett vilken nytta inte minst deras kompetens har gjort i flera företag där de gått in.
Det är tråkigt för regionens entreprenörer att de inte får fortsätta jobba vidare i nuvarande form, säger Anders Gothefors.

Connect vänder sig till små företag som omsätter 3-25 miljoner kronor per år. Förutom att hjälpa företag att hitta investerare coachar de företagen med det som krävs för att bli intressanta för externa investerare.

– Under 2015 attraherade de företag som vi jobbade med 72,4 miljoner kronor i externt kapital. Jag har respekt för den siffran. Det betyder att vi har många satsande företag i vår region, säger Anders Gothefors.

Idag finns Connect Norr i Östersund, Sundsvall och norrut men tillsammans med Inlandsinnovation är Connect på väg att starta upp en verksamhet i både Värmland och Gästrikland.

– Vår samarbete har gjort mycket gott för entreprenörerna i norr, säger Anders Gothefors.