Den 4-5 april har Inlandsinnovation haft utbildningsdagar för de indirekta investeringarna i Norrland.
Ett 20-tal personer fanns representerade och deltagarna fick lära sig mer om organisation och bemanning för unga tillväxtkassor, kommersiella hållbara nivåer på verksamheten och hur man gör en professionell Due Diligence av ett affärs­case samt praxis i svenska affärsängelbolag. Utbildare var Lennart Ohlsson från Stockholms affärsänglar.

Saminvests vd Peder Hasslev berättade också om det nya statliga ”fond-i-fond” bolaget Saminvest och deras inriktning framöver.

En av deltagarna, Annicka Borgman, Söderhamns tillväxtkassa kommenterar:

– Jag tycker att utbildningsdagarna är ett utmärkt tillfälle att få inhämta kompetens och utbyta erfarenheter mellan oss deltagare. Jag hoppas att vi kan fortsätta att nätverka framöver. Vi jobbar ju alla mot samma mål, att skapa tillväxt i de regioner där vi verkar. Jag ser också att vi måste organisera oss på ett bättre sätt. Vi har under dagarna fått ta del av många viktiga strategier och vi kommer nu att utifrån dem ta fram en mer genomtänkt grund att jobba utifrån.