Verkstadsföretaget Pepab i Söderhamn satsar hårt på utveckling av både verksamhet och organisation. En satsning som gett resultat. Företagets omsättning har ökat med omkring åtta miljoner kronor på årsbasis och de har nyanställt.

– I år räknar vi med en omsättning på cirka 45 miljoner kronor och under det senaste året har vi anställt ytterligare fyra personer, vi är idag 35 anställda, säger Stig-Olof Elmelind, vd för Pepab Produktionspartner AB

Enligt Stig-Olof Elmelind hänger utvecklingen mycket ihop med den investering på tio miljoner kronor som Inlandsinnovation och Investa Företagskapital gjorde hösten 2015.

– Investeringen har skapat förutsättningar för oss att jobba med utveckling av företaget på ett helt annat sätt än vad vi kunde göra innan. Vi har också fått ett mer dynamiskt styrelsearbete med tillskott av representanter från Inlandsinnovation och Investa Företagskapital. Jag tycker att jobbet har blivit roligare. Jag känner mig mer inspirerad att driva utveckling av företaget, säger Stig-Olof Elmelind.

Service med lagerhotell
Pepab tillverkar färdiga produkter och komponenter i tunnplåt genom laserskärning, stansning och bockning. Företaget har satt som mål att bredda verksamheten och fördubbla verksamhetens volym på mellan fem och åtta år. Som ett led i det arbetet har de under året investerat i nya maskiner och köpt lagerhotellet Björnänge Logistik & Förråd AB.
– Vi har breddat vårt kunderbjudande rejält. Idag erbjuder vi lagerhållning till våra kunder, vi erbjuder även konstruktion och kan komma in tidigt i processen i en kunds beställning. Vi är på väg att gå från individuellt anpassade plåtartiklar till att erbjuda kompletta, helt färdiga produkter. Från första plåtbearbetning till konsumentförpackad produkt, säger Stig-Olof Elmelind.

Vässad organisation
Parallellt med utveckling av maskinparken sker förändringar i organisationen där man satsar på kvalitetsfrågor och produktionsstyrning. Sedan tidigare jobbar företaget med att införa leanproduktion och under våren räknar Pepab med att de ska vara ISO-certifierade mot ledningssystemen 9001 och 14001.

– Att bli kvalitetscertifierade betyder att vi kommer att ha lättare att hitta affärer utanför vårt närområde men också att alla anställda blir medvetna om företagets krav på lönsamhet och effektivitet. Metoden med Leanproduktion och de här två systemen kuggar i varandra. Målet är att vi ska bli effektivare och få en större konkurrenskraft, säger Stig-Olof Elmelind.

Under kommande år planerar företaget en investering på 16 miljoner kronor i en ny laserskärmaskin med automatiserad plåthantering, en stor investering för Pepab.

– Laserskärmaskinen kommer att höja vår konkurrenskraft samtidigt som den nya tekniken är mer energisnål, produktionen blir effektivare och arbetsmiljön förbättras. Målet är att nå en omsättning på 100 miljoner inom åtta år. Om vi ska lyckas med det måste både maskinparken och organisationen vara i topptrim, säger Stig-Olof Elmelind.

pepab.se