Tillväxtkassan Startkapital i Norr AB startades för tre år sedan av ett 20-tal privatpersoner som har varit eller är egna företagare/entreprenörer.

De tyckte att det fanns ganska gott om statligt kapital i Norrbotten i form av Almi Företagspartner AB, Fouriertransform AB med flera, men ont om privata finansiärer. Bristen på privat kapital blev ett hinder för tillväxt för mindre företag som ofta drivs av yngre personer.

– Vi ville stötta företagare som kan och vill växa och startade Startkapital i Norr AB med ett startkapital på totalt tio miljoner kronor. Fem miljoner stod vi privata företagare för och så gick 6:e AP-fonden in med fem miljoner kronor, som sedan togs över av Inlandsinnovation, säger Lars Karbin, styrelseordförande Startkapital i Norr AB.

Inlandsinnovation äger idag 49 procent av tillväxtkassan Startkapital i norr AB och entreprenörerna 51 procent. De 20 initiativtagarna i Startkapital i norr har olika bakgrund så kunnandet är brett och de har investerat i företag som håller på med alltifrån IT till livsmedelsföretag.

– Vi gör det av två skäl. Ett är av kommersiella skäl, vi vill tjäna pengar, det sticker jag inte under stol med men också av samhälleliga skäl. Vi vill bidra med tillväxt och att företagen växer i vårt område. Ibland har vi kallat oss för riskkapitalister med samhällsintresse. Vad vi menar med det är att vi inte bara går in med pengar och sitter och väntar på avkastning. Vi går också in med kunskap och engagemang och stöttar företagaren på alla sätt vi kan.

Vilken är den största vinsten med Tillväxtkassor?

– Det är just det att vi förutom pengar också investerar vårt kunnande och vår erfarenhet. Och det är inte bara en vinst för de företag vi faktiskt väljer att gå in i, de företag vi väljer bort får också del av våra erfarenheter och vilka åtgärder vi anser att de behöver göra. På det sättet bidrar vi till att utveckla företagsamheten i ett större perspektiv.

Hur stor är en typinvestering?

– Omkring två miljoner kronor och då blir vi ägare till mellan 20 och 40 procent, säger Lars Karbin.

Ett problem för en tillväxtkassa är att få tillräcklig avkastning inom rimlig tid eftersom det ofta handlar om små företag som tar tid att bygga upp.

– Det vi kan se är att vi borde haft mer pengar när vi startade, vi skulle ha behövt 20 till 30 miljoner kronor. Det saknas inte företag att investera i men nu börjar vi få slut på pengar och behöver fundera på hur vi ska lösa det, säger Lars Karbin.