Idag har Regeringen lämnat en proposition, som berör Inlandsinnovation, till Riksdagen. ”Staten och Kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt”. Om Riksdagen beslutar enligt propositionen så kommer Inlandsinnovation år 2017 att inordnas som dotterbolag i  ett nytt nationellt utvecklingsbolag, FondInvest AB. Inlandsinnovations uppdrag blir därefter att förvalta nuvarande innehav och långsiktigt avveckla dem på ett ansvarsfullt sätt. I förvaltningen ingår att göra följdinvesteringar i befintliga portföljbolag, men inte att investera i nya innehav. I propositionen föreslås en helt ny struktur för offentligt riskkapital. Här kan du läsa mer om propositionen.

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta Vd Peter Gullander, tel 0738381800, email peter.gullander@inlandsinnovation.se.