Smartplanes tillverkar små radiostyrda flygplan utrustade med digital kamera för flygfotografering. Att Inlandsinnovation gick in med kapital har enligt vd Ola Friström gjort hela skillnaden från att företaget stod och stampade till att det idag har tredubblat omsättningen.

Inlandsinnovation gick in som delägare 2014, vad har hänt sedan dess?

Vi har tagit fram en ny produkt med längre flygtid, bättre hållbarhet och som klarar mer last än andra modeller. Det har ökat vår konkurrenskraft och vi har gjort en rejäl marknadssatsning för att nå ut internationellt, framför allt på den amerikanska kontinenten. Vi har tecknat ett stort antal återförsäljaravtal i USA, Kanada, Mexiko och Colombia och den förväntade omsättningsökningen i år är minst det tredubbla jämfört med i fjol.

Vad hade hänt om Inlandsinnovation inte hade gått in som delägare?

Vi hade fortsatt arbeta för att hitta externt kapital. Vi var i stort behov av kapital, utan det hade vi inte kunnat genomföra de satsningar vi nu har gjort. Att Inlandsinnovation kom in gjorde hela skillnaden från att vi stod och stampade till att vi nu ser extremt positivt på utvecklingen framåt.

Hade det någon betydelse för er att Inlandsinnovation verkar i er region?

Ja, för oss var det viktigt. Vi är lite lokalpatriotiska vill gärna bidra till jobb och utveckling i vår region. Om vi hade tagit in en annan delägare hade det funnits mindre förståelse för det, då hade de kanske förespråkat att vi outsourcade delar av produktionen till billigare länder. De diskussionerna behöver vi inte ta med Inlandsinnovation.

Smartplanes om 10 år?

Vi tillhör de stora världsledande aktörerna inom vår nisch. Vi har expanderat så att vi är ett mycket större företag än idag. Jag tror att vi kan omsätta flera hundra miljoner kronor och sysselsätta 50-talet personer här i Skellefteå.