Animationsbolaget Ruta ett DVD AB, som står bakom det populära barnprogrammet Stadens Hjältar (Heroes of the City), har genomfört en kompletterande nyemission om 3 MSEK för fortsatt global tillväxt på YouTube. Kapitalet ska främst användas till produktioner av nya programformat och dubbar. Bolaget, med säte i Falun, har idag sju anställda och planerar ytterligare anställningar inom produktionsledning och animation. Ruta Ett är strategisk partner med YouTube och driver 19 YouTubekanaler vilka sammanlagt under 2015 vuxit från 13 till över 80 miljoner månatliga visningar. Omsättningen senaste räkenskapsåret uppgick till ca 11 miljoner kronor.

Förutom YouTube och kontrakt med internationella TV kanaler så erbjuder bolaget kompletterande appar och böcker. Målgruppen är barn i åldrarna 1-5 år. Bolaget kommer under 2016, i nära samarbete med YouTube, att producera en långfilm av Stadens Hjältar.

– Vi på Inlandsinnovation är väldigt nöjda över bolagets snabba utveckling och ser nyemissionen som en möjlighet för bolaget att expandera ytterligare kommenterar Investeringsansvarig Leif Pettersson.

För mer info vänligen kontakta:

VD Ruta ett DVD: Pelle Ferner 070-302 68 36 pelle@rutaett.com

Investeringsansvarig Inlandsinnovation: Leif Pettersson 070-616 12 71 Leif.Pettersson@Inlandsinnovation.se