Det finns få privata riskkapitalbolag i norra Sverige. Det är därför staten valt att vara en kompletterande aktör. Ibland riktas kritik mot att statligt riskkapital tränger undan privat riskkapital. För Inlandsinnovations del handlar det därför om att hitta sin egen väg. Inte agera där det privata kapitalet finns, men ändå vara en aktiv aktör och verka för att skapa tillväxt i norra Sverige.

Inlandsinnovation ska givetvis inte investera i företag som inte har förutsättningar att växa och bli konkurrenskraftiga. Där det finns privat kapital att tillgå behöver Inlandsinnovation heller inte vara med. Det innebär att Inlandsinnovation ska investera i idéer som har svårt att hitta finansiering men som är tillräckligt bra för att förtjäna en chans och sedan följa med företaget under skedet fram till dess att annan finansiering är möjlig. Det innebär högre risk, men i många fall också en god utvecklingspotential.

På Inlandsinnovation finns idag tolv medarbetare, de flesta företagsanalytiker. De arbetar tätt med de företag som finns i portföljen, men också med de förfrågningar som kommer in.

Ur Inlandsinnovations investeringsstrategi framgår att investeringsbeloppen normalt bör ligga mellan 5 och 50 miljoner kronor, att företaget ska kunna skapa samhällsekonomisk utveckling, att ägarandelen normalt bör ligga mellan 10 och 30 procent, att exitmöjligheten ska vara tydligt uttalad och att investeringen ska bidra till en bra riskbalans.

Hämtat ur Inlandsinnovations delårsrapport januari- mars 20014: Q1 2014