Riksdagen sa idag ja till regeringens förslag om att statens riskkapitalinsatser ska omstruktureras. Det innebär att de statligt helägda aktiebolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation ska inordnas under ett nationellt utvecklingsbolag i en gemensam koncern.
Det nationella utvecklingsbolaget väntas kunna inleda sin verksamhet under 2017.

Här kan du läsa mer om beslutet