Umlax slutar med regnbåge och satsar fullt ut på röding. Det innebär blanda annat att volymen på röding ska ökas med bibehållen eller ökad marginal. Den utmaningen ligger på Anna-Carin Jonssons bord, ny vd på Umlax sedan i maj.

Anna-Carin Jonsson är ny som vd men hon är inte ny på företaget. Sedan 2010 har hon jobbat som marknadschef och med en bakgrund inom ekonomi och ledarskap fick hon tidigt en nyckelroll i företaget. När grundaren och tidigare vd:n Josef Nygren bestämde sig för att lämna över vd-rollen blev Anna-Carin ett naturligt val.

– Omsättningen i företaget har ökat under en längre tid, men resultatet har inte riktigt hängt med. Josef är en typisk entreprenör med mycket driv och fokus på produktion. I och med att företaget har växt har behovet av administration och styrning ökat. Det blir nu mitt uppdrag. Josef är produktionschef och kan lägga all sin kraft där, berättar Anna-Carin Jonsson.

För att öka resultatet har Umlax beslutat att satsa hundra procent på den produkt som ger mest intäkter, nämligen rödingen. Regnbågen kommer att fasas ut under sommar och höst. För att behålla volymen med bara en produkt är det fullt fokus på försäljning.

– Bästa marknaden är fortfarande Sverige men vi säljer också mycket till Finland och Norge.
Vi har nyligen tecknat ett avtal med Carrefour i Belgien och efter sommaren träffar jag en tjeckisk livsmedelskedja. Vi för också diskussioner med den stora fiskgrossist vi har som kund i Frankrike om att utveckla samarbetet. Det är mycket på gång helt enkelt, säger Anna-Carin Jonsson.

Ett annat sätt att öka omsättningen på röding är att jobba med produktutveckling. Dagens konsumenter köper i allt större utsträckning filéer istället för hel fisk. En trend som Umlax naturligtvis anpassar sina produkter efter.

– Den yngre generationen är också inkörda på lax. Vi behöver jobba med att röding ska vara ett lika naturligt val. Och vi behöver jobba med vårt varumärke. Kunden ska veta att de äter fisk från Malgomaj i Vilhelmina, på så sätt blir vi inte lika utbytbara, säger Anna-Carin Jonsson.

I utvecklingsarbetet är det förstås viktigt att involvera medarbetarna. Anna-Carin menar att det är avgörande att skapa vi-känsla och engagemang för att lyckas. Något som i sig inte är helt enkelt när de 40 medarbetarna finns utspridda på sju olika anläggningar och det krävs en bilresa på 60 mil för att träffa alla. Bland medarbetarna finns också olika nationaliteter, vilket kan vara en kommunikationsutmaning men också en stor möjlighet.

– Vi vill bidra till det samhälle vi verkar i och ett sätt är att vi ger även nyanlända en möjlighet att arbeta hos oss. Vilket är givande både för oss och även för dem tror jag, säger Anna-Carin Jonsson.

Anna-Carin har antagit en tuff utmaning men intresset för att äta fisk ökar och Anna-Carin tror på sin produkt. Det som orsakade mest huvudbry innan hon tackade ja till uppdraget handlade mer om intern organisation.

– Det är lite speciellt att gå in som vd i ett företag där grundaren och tidigare vd:n fortfarande jobbar aktivt. Men Josef och jag har pratat mycket om våra roller och även om vi inte alltid haft samma åsikt under de år vi jobbat ihop har vi alltid kunnat vara konstruktiva. Jag ser verkligen framemot att få fortsätta utveckla Umlax tillsammans med Josef och alla medarbetare, säger Anna-Carin Jonsson.