Med en fantastisk vintersäsong och en turistbransch som har gått på högvarv kan Grönklittgruppen se tillbaka på en rekordvinter.

– Vi har slagit rekord på alla anläggningar, omsättningsmässigt och resultatmässigt, säger Anders Blomquist, koncernchef, Grönklittsgruppen.

Anders Blomquist kan inte gå in på några specifika siffror gällande omsättning men berättar att skipass och spårkort har ökat med uppemot 20 procent mot föregående år.

Grönklittsgruppen verkar inom besöksnäringen och bedriver verksamhet inom bland annat camping, skidåkning och temaparker. Varför det har gått så bra just denna säsong beror på flera faktorer enligt Anders, sett från ett makroperspektiv så har hela branschen haft ett bra år och går man ner och tittar specifikt på Grönklittgruppen så har alla medarbetare tagit till vara på de förutsättningar och möjligheter som har funnits under året.

– Det är mycket glädjande att vi tillsammans gjort en så bra säsong, alla medarbetare har maximerat utfallet och slitit med de förutsättning vi har. De fokus och förändringar vi har gjort har verkligen lönat sig så det känns jättebra, säger Anders Blomquist.

Nu när vintern är avslutad blickar Grönklittsgruppen framåt och förberedelserna inför sommarsäsongen är redan igång sedan länge.

– Nu börjar en jätteviktig period för alla sommaranläggningar. Det gäller att vi snabbt får full fart på den delen och förutsättningen för det ökar ju mer förberedda vi är. Vi har stor tilltro till sommaren, säger en stolt och glad Anders Blomquist.