Byggkonjunkturen har vänt uppåt i stora delar av norra Sverige och prognoserna inför våren är positiva, det visar Norrlandsfondens konjunkturbarometer.

Västerbotten håller i och är, precis som i fjol, i tätposition av de fem norrländska länen. Där går byggbranschen och sällanköpshandeln starkast framåt. Gävleborgs län har gjort det starkaste rycket, från en sista plats förra året till en andra plats i år. Även här har byggkonjunkturen lyft rejält och industrin har gått framåt.

Ett av de företag som märkt av den positiva konjunkturen i Gävleborg är JPS Teknik i Färila. Företaget tillverkar sågenheter till skogsmaskinstillverkare i framförallt Skandinavien men även på andra håll i världen.

– För oss har det hänt mycket under det här året. Skogsbranschen har vaknat till och våra kunder har fullt upp och det ger oss jobb. Från våra befintliga kunder har beställningarna ökat med mellan 50 och 70 procent jämfört med året innan, vi är nu på den nivå vi prognostiserade för några år sedan, säger Peter Sörell, vd och marknadschef vid JPS Teknik.

Just nu håller företaget på att lansera en ny produkt för den internationella marknaden, en ny kapenhet för skogsmaskiner, och det gynnsamma orderläget bådar gott inför 2016.

– Vi räknar med en försäljningsökning av den nya produkten på cirka 50 procent under nästa år. En uppgående konjunktur är en god förutsättning för att våra kunder ska ha möjlighet att investera i vår nya produkt, säger Peter Sörell.

I Norrland som helhet har de flesta branscher förstärkts men det finns variationer mellan länen. Medan läget har förbättrats i Gävleborg och Västernorrland så har det istället försvagats i Norrbotten. I Jämtland har industrin tappat lite och handlarna är inte nöjda med konjunkturläget.

Enligt Norrlandsfondens barometer är prognoserna inför våren försiktigt positiva. De flesta av tjänstebranscherna spår rejäla uppgångar, framförallt inom turism och IT-tjänster. Mest positiva inför det kommande halvåret är företagen i Jämtland. Det som drar ner helhetsbilden är en förväntad försvagning inom industrin vilket även påverkar transportbranschen.

Källa: Norrlandsfondens konjunkturbarometer 2015