Det finns ingen bortre tidsgräns för Inlandsinnovations verksamhet. Inlandsinnovation ska fortsätta vara en aktiv medinvesterare till befintliga bolag, inklusive möjlighet att göra tilläggsinvesteringar. Det var Åsa Knutsson från moderbolaget Saminvest tydlig med vid Portföljdagarna som genomfördes 8-9 november i Östersund.

– Vi har hittat bra arbetsformer och har ett gott samarbete med kontoret i Östersund, sa Åsa Knutsson.

Portföljdagarna är en årlig aktivitet för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan alla de bolag som ingår i Inlandsinnovations portfölj. Årets konferens genomfördes 8-9 november 2017 på Frösö Park i Östersund.

– Det är ett viktigt budskap till våra bolag att vi ska fortsätta med aktiv förvaltning. Vi är numera ett mindre team, men vi är erfarna och engagerade, sa Jörgen Larsson, vd för Inlandsinnovation sedan 1 november.

Temat för dagarna var självkännedom och hur det kan skapa fler affärer. Dag ett inleddes av Ari Riabacke som på ett personligt sätt pratade om framtiden och att våga hoppa. Dag två tog Jonas Widegren över. Deltagarna hade i förväg fyllt i ett självskattningstest som han sedan utgick ifrån. ”Är du omgiven av idioter?” var det stora frågan när deltagarna fick veta om de var röda, gula, gröna eller blå i sitt sätt att kommunicera.

I gruppen fanns många röda (snabba och dominanta) och gula (utåtriktade och sociala) personer. Däremot fanns det färre gröna (uthålliga och omtänksamma) och blå (analytiska och eftertänksamma). Ingen färg är mer rätt eller fel utan det handlar om att bygga team som passar för uppgiften. En nyttig övning som gav mersmak, var det allmänna omdömet.