Med den nya sågenheten R5500 har JPS Teknik vänt på begreppen.

Istället för att pressa sågmotorn maximalt, som leder till sänkt verkningsgrad och hög värmeutveckling,
har företaget sänkt varvtalet till hälften samtidigt som vridmomentet höjts.

Med lägre varvtal och mindre värmeutveckling används energin i hydraulsystemet effektivare. Istället för att avgå till värme används en större del av energin till att driva sågenheten.

Mätningar visar att JPS sågenhet kan sänka bränsleförbrukningen med upp till 15 procent.

– Produkten har blivit väl bemött på marknaden. De kunder som har köpt R5500 till en maskin har kommit tillbaka och köpt fler till sina andra maskiner, säger vd Peter Sörell.

JPS Teknik AB är experter på tillverkning av sågenheter för skördaraggregat, gripsågar och större vedkapar. Idag är företaget marknadsledande när det gäller sågenheter med automatisk kedjespänning.
All utveckling och tillverkning sker i egna fabriker med hjälp av modern 3D-modulering i Färila.

JPS teknik