Det japanska företaget Asahi Kasei Microdevices, AKM, har köpt Delsboföretaget Senseair. Det är ett långvarigt och framgångsrikt samarbete mellan de båda företagen som har lett fram till affären.

- Vi är mycket nöjda med affären och ser en fortsatt positiv framtid för Senseair, säger Svante Andreasson, investeringsansvarig på Inlandsinnovation.

Senseair är en ledande global leverantör av luft- och gassensorer. De arbetar med luftkvalitet både inomhus och utomhus och sensorerna används inom en rad områden så som alkohol screening, gaslarm, life science och transport.

AKM:s avsikt är att investera i utveckling av produkter, tjänster och produktion av sensorer i Sverige. Företaget kommer att drivas under varumärket Senseair och med samma ledning.

– AKM arbetar långsiktigt, liksom många japanska företag, och det känns bra att de vill fortsätta investera i Sverige, där vi har unika färdigheter avseende gas- och luftgivare, säger Senseairs grundare Hans Martin i ett pressmeddelande.

Läs mer på Senseairs hemsida:
https://senseair.com/updates/investor-relations/japanese-group-invests-…