En av de stora fördelarna med virtualisering är att det tillåter operatörerna att minska tiden för produktlansering och förbättra kvaliteten genom bättre tester innan lansering.
Netrounds AB kompletterar det virtuella lab-konceptet genom att låta operatörerna testa skikten 2-7 i ett levande nätverk innan man flyttar en viss funktion eller buggfix i en produktionsmiljö.

Kaela Loffler, marknadschef för Netrounds förklarar hur deras testmedel, utöver pre-produktionstest, också kan innehålla pågående felsökning. Testningen kan också initieras via webbläsare på slutanvändarenheter. Vad som skiljer det virtuella tillvägagångssättet från traditionella metoder är att man testar direkt över produktionsnätet utan att påverka dess underliggande resultat.

Netrounds utvecklar och säljer mjukvara till telekomoperatörer som säkerställer att de kan leverera sina tjänster snabbare och samtidigt sänka sina kostnader. I dag arbetar de med företag som till exempel Cisco, Amdocs och Intel.