Med möjligheten att samverka med företag från över 208 länder erbjuder Mobile World Congress en enorm spelplan för ett nystartat företag i Norrland som Netrounds.

”För oss är detta event ett utmärkt tillfälle att träffa våra globala partners som Cisco, Intel och Telenor. I år var vi fullbokade med möten och fokus låg på lanseringen av våra nya DevOps i servicekedjor och vårt proof-of-concept ”DevOps in Service Chains and 5G Network Slices”. Nu förbereder vi oss för nästa event, MPLS World Congress i Paris, som är mindre men mycket mer fokuserat och målinriktat”, säger Kaela Loffler, chef för marknadsföring och industriallianser på Netrounds och nyligen hemkommen från Barcelona.

Netrounds är ett innovativt företag med fokus på programmerbar testning av tjänsteaktivering och aktiv övervakning av kvalitet, som båda kan automatiseras ytterligare genom integration med leverantörer av tjänste- och NFV-orkestrering. I och med det stora intresset för dessa områden och de många samgåendena i test- och mätbranschen så befinner sig Netrounds i ett intressant läge för dem som sysslar med förvärv och företagsutveckling.