- Närhet är viktigast för att lyckas. Vi känner de företag som vi investerar i och det är en framgångsfaktor för oss. Det säger Lars Karbin, vd för Startkapital i Norr AB, ett regionalt riskkapitalbolag som främst verkar i Norrbotten.

Startkapital i Norr startades 2011 av privata entreprenörer och har ett 20-tal privata delägare vid sidan av Inlandsinnovation och IUC Norrbotten. De har utvecklat ett bra koncept för sina investeringar där grunden är att hitta företag med växtkraft. Just nu har de investeringar i sex bolag på mellan en och tre miljoner i varje.

- Vi investerar i alla branscher. Det viktigaste är att vi ser en skalbarhet, alltså att företaget har potential att växa. Vi tittar också mycket på ägaren som person och ser bortom ”fikonorden” och vältaligheten, säger Lars Karbin.

Lars bedömer det som oerhört viktigt med regionala riskkapitalbolag för att bidra till tillväxt regionalt.

Startkapital i Norr har nu investerat alla pengar, men behovet och utvecklingsmöjligheterna har bara ökat bland företagen. Därför har de bildat en ny fond som heter Expandera i norr med 40 delägare. Genom den avser de fortsätta sina investeringar och bidra till tillväxten i norr.