Inlandsinnovation är en revolverande fond, vilket innebär att investeringar som görs, också ska avslutas så att medel frigörs för nya investeringar. Det är en investeringscykel som ständigt pågår och som Inlandsinnovation strävar efter effektivitet i.

Inlandsinnovations investeringsprocess börjar vanligtvis med att bolaget tar emot och registrerar ett erbjudande om en investering från ett företag. I den inledande kontakten startar dialogen med företaget som fortgår så länge företaget finns kvar i processen. Inlandsinnovation eftersträvar att ge snabba besked till företagen om de går vidare i investeringsprocessen eller ej. Inlandsinnovation hämtar kompletterande information från företaget och påbörjar analysen av erbjudandet. Analysen sker ofta i olika steg internt och avslutas med ett investeringskommittémöte innan investeringsförslaget presenteras för styrelsen som tar det formella beslutet.

Vid ett positivt beslut ger styrelsen ett mandat till vd att förhandla inom givna ramar om villkoren i affären. I normalfallet tar det 4- 8 veckor att genomföra processen till styrelsebeslut. Tidsåtgången beror på flera faktorer, t.ex hur erbjudandet ser ut, när eventuella kompletteringar kan göras och när styrelsemöten hålls. Därefter påbörjas avtalsförhandlingar och om parterna kommer överens genomförs investeringen.

När Inlandsinnovation genomfört investeringen har bolaget som ambition att vara en aktiv ägare. Under förvaltningstiden kan följdinvesteringar göras.

En målsättning med riskkapitalinvesteringen är att Inlandsinnovation ska kunna göra en positiv exit ett antal år efter investeringen.

Läs hela artikeln på sid 4 i Inlandsinnovations halvårsrapport 2014