2015 – året i siffror

Antal företag som Inlandsinnovation investerat i: 29 (59 sedan start)

Varav nya företag i portföljen: 14

Antal försäljningar (exits): 5 (7 sedan start)

Nya bearbetade förfrågningar: 148 (571 sedan start)

Portföljinvesteringar: 206 MSEK (942 MSEK sedan start)

Justerat eget kapital: 1 935 MSEK

Unders 2015 ökade Inlandsinnovation portföljen med nio företag till totalt 52 företag vid årets utgång. Det investerades 206 miljoner kronor i nya och befintliga företag och engagemanget avslutades i fem företag. Årets exits gav en god avkastning.

– Modellen fungerar. Det är slutsatsen jag drar när vi lägger det gångna året till handlingarna. Våra investeringar har börjat generera en god avkastning för oss. Cirkeln sluts när vi kan börja göra exits. Vi har sålt av innehav till ansvarsfulla och kompetenta nya ägare och samtidigt gjort en betydande vinst, säger Peter Gullander, vd Inlandsinnovation.

Vid utgången av 2015 hade Inlandsinnovation investeringar i totalt 52 företag; 40 rörelsedrivande bolag och 12 andra företag.

– De nya portföljbolagen speglar den bredd av företag som finns i vårt område. Från global högteknologi inom IT till destinationsbolag verksamma inom turistnäringen. Tack vare tillskottet på kapital kan bolagen i Sveriges sju nordligaste län växa och utvecklas, säger Peter Gullander, vd Inlandsinnovation

Årsredovisningen fastställs vid årsstämman den 29 april 2016.

För mer information:
Peter Gullander, vd, 073-838 18 00

Barbro Ederwall, ekonomichef, 070-334 33 85