Med en patenterad teknik som hörde hemma på en världsmarknad, men utan resurser för att ta sig dit, valde Limes Audio att ta in externt kapital från Inlandsinnovation. Affären blev klar sommaren 2014 och sedan dess har försäljningen tagit fart på allvar. Nya vd:n Sandra Finér berättar om nya kunder i form av Silicon Valley-drakar, nya medarbetare och en ambition att bli marknadsledande när det gäller ljud i alla typer av högtalande kommunikationssystem.

Inlandsinnovation gick in som delägare 2014, vad har hänt sedan dess?

Största utvecklingen har skett på säljsidan där det verkligen har börjat lossna. Vi ha fått många nya kunder och en del riktigt stora. Några av drakarna i Silicon Valley finns på vår kundlista. Det senaste året har vi också gjort flera rekryteringar, bland annat säljchef, projektledare, mjukvaruutvecklare och av mig som vd. Vi har gått från cirka 16 till dryga 20 anställda och fler på väg in. Vi har även flyttat till nya ändamålsenliga lokaler, där vi har labb- och testmiljöer samt möjlighet att växa ytterligare. I och med att vi expanderar har vi också börjat jobba med organisationsutveckling och rutiner för att kunna fortsätta att skala upp företaget.

Vad hade hänt om Inlandsinnovation inte hade gått in som delägare?

Om vi inte hade fått in externt kapital hade vi varit tvungna att bromsa inflödet av alla de affärsmöjligheter vi får. Vi hade inte kunnat ta oss an alla de nya projekten och de stora kunderna.

Vad har det för betydelse för er att Inlandsinnovation verkar i er region?

Kapitaltillskottet var otroligt viktigt för oss. Att vi som ett litet bolag i Norrland framförallt jobbar mot den internationella marknaden sticker ut och gör oss intressanta. När det gäller Inlandsinnovation är förutom kapitaltillskottet även deras kompentens väldigt värdefull för oss. Limes Audio och Inlandsinnovation har blivit en bra matchning, där båda parter har gemensamma mål om att växa affären. Tack vare samarbetet och investeringen jobbar vi för att göra detta möjligt.

Limes Audio om tio år?

Vi behöver inte se tio år framåt! Vi tror att det räcker med att se fem år så kommer Limes Audio att vara ett stort bolag, definitivt marknadsledande och med närvaro i USA. Jag tror att vi finns kvar i Umeå, volymerna på produkterna är större vilket gör att vi också är fler anställda som jobbar med både produktutveckling, support och säljarbete. Jag ser framför mig ett kontor med minst 50, kanske 70 medarbetare. Vi har en spännande resa framför oss!