Inlandsinnovations styrelse har beslutat att utse Jörgen Larsson till tillförordnad vd för Inlandsinnovation. Han tillträder sin tjänst från och med i dag. Jörgen ersätter Peter Gullander.

Jörgen är i dag anställd som Investeringsansvarig på Inlandsinnovation och har under många år arbetat i ledande befattningar i ett antal större och mindre bolag, både som anställd och egen företagare.

– Jörgen har en djup kunskap om Inlandsinnovation, där han har jobbat sedan 2015.
Att få in en lokalt förankrad person som i dag finns i verksamheten och är välkänd hos våra portföljbolag, gör att vi kan bibehålla kontinuitet och tempo, konstaterar Peder Hasslev styrelseordförande för Inlandsinnovation.

Peter Gullander kommer under en övergångsperiod att bistå Saminvest. Peter har sedan oktober 2014 varit vd för Inlandsinnovation och på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att stärka investeringsverksamheten.

Sedan årsskiftet är Inlandsinnovation ett dotterbolag till Saminvest, ett bolag för riskkapitalinvesteringar som är helägt av svenska staten.
För mer info kontakta:
Jörgen Larsson, tf vd Inlandsinnovation, 070-334 18 72,
jorgen.larsson@inlandsinnovation.se

Peder Hasslev, styrelseordförande Inlandsinnovation,
peder.hasslev@saminvest.se