Fassi, en av världens största tillverkare av kranar för lastbilar, blir majoritetsägare i Cranab koncernen med dotterbolagen; Vimek, Bracke Forest och Slagkraft, genom förvärvet av Z-forestabs ägarandel i bolaget. Z-forestab, ett samägt bolag av Inlandsinnovation, Mittkapital och Ekonord, har beslutat att sälja sin andel i Cranab. Cranab tillverkar kranar för skogsmaskiner och ligger i Vindeln utanför Umeå. Fassi är redan delägare i Cranab koncernen men genom denna affär blir Fassi majoritetsägare.

Hans Eliasson, ordförande i Cranab koncernen, är positiv till Fassis ökade innehav i Cranab:
”Fassi har varit delägare i Cranab i tre år och har redan bidragit avsevärt till tillväxten i företaget. De fungerar på en bred internationell marknad, och affären kommer att ge oss ytterligare tillväxt och nya affärsmöjligheter. Z-forestab har genom åren spelat en viktig roll i att stärka de industriella klustren runt Cranab och vi ser fram emot ett ännu starkare samarbete med Fassi ”

”Cranabs fokus på skogsindustrin ser vi som en fördel i utvecklingen av en ny produktlinje inom vägkranar”, säger Giovanni Fassi ”, VD för Fassi Group.

”Jag är glad att se att Z-forestab’s insatser för denna industriella struktur nu visar resultat”, säger Lars Johansson, ordförande i Z-forestab.

Peter Gullander, VD för Inlandsinnovation AB, huvudägare i Z-Forestab, är nöjd med den industriella struktur som Z-forestab och Fassi har byggts upp kring Cranab. ”Det har stärkt Cranabs globala konkurrenskraft och säkrat jobb i norra Sverige”.

För mer information, vänligen kontakta:
Hans Eliasson, ordförande, Cranab koncernen: hans.eliasson@cranab.se, +46 705 211 590
Silvio Chiapusso, Kommunikationschef, Fassi: silvio.chiapusso@fassi.com, +39 348 731 2455
Peter Gullander, vd, Inlandsinnovation AB: peter.gullander@inlandsinnovation.se
+46 738 381 800