Bidrar till tillväxt

Kvartal 1 är mitt första på Inlandsinnovation. Det har varit både spännande och roligt att komma in i verksamheten. Ibland debatteras frågan om det behövs statligt riskkapital. Vi är, liksom andra riskkapitalbolag, kommersiella och ska verka för en finansiell avkastning på våra investeringar. Men vi ska också verka för en utveckling av näringslivet. Alltså skapa en samhällsekonomisk utveckling, t.ex fler företag, ökade skatteintäkter och fler arbetstillfällen. Vi ska bidra till norra Sveriges tillväxt. Det finns inte någon konflikt i det. Tvärtom så innebär god finansiell utveckling nästa alltid också tillväxt i övrigt. Här ska vi inte konkurrera med privat kapital- vi ska komplettera, delta där privat kapital av olika skäl helt eller delvis inte vill vara med. Vi bidrar till att företag som annars inte skulle fått den chansen kan växa, skapa ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. Det tycker jag är goda argument för att statligt riskkapital behövs.

Håkan

Rustad för framtiden

Under det förra kvartalet har vi bland annat arbetat med att precisera och konkretisera vårt uppdrag. Vi har sett över och utvecklat våra styrande dokument och förfinat vår investeringsprocess för att göra vårt jobb effektivare. Under våren satsar vi också på utökade resurser och kompetenser vilket medger möjligheter för ökat flöde av förfrågningar och investeringar. Vi står helt enkelt bättre rustade för framtiden.

Medarbetarna är nyckeln

Under de senaste fyra månaderna har vi tagit åtta investeringsbeslut i styrelsen. Av de fem företag vi gått in i under första kvartalet är alla investeringar i tidiga skeden. Erfarenheten visar att sådana investeringar är svåra, riskerna, men också möjligheterna, är stora. Det ligger i linje med vår strategi, och vi kämpar varje dag för att göra det riktigt bra. Med kunniga och ambitiösa medarbetare är jag övertygad om att vi kommer att nå framgång.

Artikel hämtad ur Inlandsinnovations delårsrapport januari-mars 2014 Q1 2014