Ytterligare 24 miljoner investerat. Omval av styrelsen.

Första kvartalet, januari-mars 2016                                    

  • Investeringar om 24 miljoner kronor i nio portföljföretag.
  • Resultat efter beräknad skatt uppgick till -10 miljoner kronor.
  • Kassaflödet uppgick till -16 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 186 miljoner kronor.

Årets första delårsrapport visar att Inlandsinnovation under det första kvartalet 2016 investerade 24 miljoner kronor i nio företag. Följdinvesteringar genomfördes i bland annat Electronic Parking, InCoax, Limes Audio, Ruta ett DVD och SmartPlanes.
– Vårt aktiva arbete tillsammans med övriga ägare har bidragit till att flera av våra bolag utvecklats positivt, säger Peter Gullander, vd Inlandsinnovation. Grönklittsgruppen har växt ytterligare genom att förvärva Sunne Kolsnäs Camping och Branäs tar emot gäster på sin, för säsongen, nya Mountain Lodge. Netrounds har kommit upp på Frost & Sullivans globala lista över ”Top ten to watch” inom sitt segment. Globisen – mer känt som Skistart.com – fortsätter att växa starkt. SmartPlanes har fått en order för sin drönare Freya från US Army Corps of Engineers.
– Som en konsekvens av regeringens proposition ”Staten och Kapitalet” fokuserar Inlandsinnovation framöver på att värdeutveckla befintliga innehav, säger Peter Gullander, vd Inlandsinnovation.
Idag genomfördes Inlandsinnovations årsstämma i Östersund. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Eva Färnstrand, Leif Boström, Katarina Green, Mats Gullbrandsson, Anita Johansson och Siv Svensson. Till ordförande i styrelsen omvaldes Eva Färnstrand.

För mer info vänligen kontakta:

Inlandsinnovations vd: Peter Gullander, 073-838 18 00, peter.gullander@inlandsinnovation.se

Inlandsinnovations Ekonomichef: Barbro Ederwall, 070-334 33 85, barbro.ederwall@inlandsinnovation.se