Visst var vintersäsongen lite trög i starten, men sedan kom den med besked. Grönklittsgruppens delårsresultat för perioden 1/9 2015 till 30/4 2016 visar att det är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag med fortsatt tillväxt och ökad omsättning.
Bakom de positiva siffrorna ligger bland annat ett målmedvetet arbete med att skapa tidiga förbokningar och en fin vintersäsong med fler skiddagar än tidigare år.

Grönklittsgruppen har på bara några år gått från att vara ett lokalt turistföretag i Dalarna till att vara ett av Sveriges snabbast växande turismföretag med anläggningar inom camping, temaparker och skidanläggningar över hela landet. Delårsrapporten omfattar vintersäsongen för skidanläggningarna, huvuddelen av underhållnings- och marknadsföringsarbete för campingplatserna och visar fortsatt tillväxt och kraftig förbättring av fjolårets resultat.

Delårsrapport för koncernen 1 september 2015–30 april 2016 med förra året inom parentes:

  • Nettoomsättningen har ökat med 20 procent, en ökning med 27 Mkr mot föregående år
  • Resultat före goodwillavskrivningar och skatt förbättrades med 7,2 Mkr till 2,0 Mkr (-5,2 Mkr)
  • Soliditeten är fortsatt stark, 48 procent

Under första kvartalet 2016 har Grönklittsgruppen bland annat:

  • Startat nya campingkedjan Svenska Campingpärlor som är rikstäckande.
  • Tagit över driften av vackra Duse Udde Camping i Säffle.
  • Bildat Sunne camping och Sommarland efter att ha förvärvat Sunne Turism AB och intilliggande Vattenlandet.
  • Ökat beläggningen med 10 procent och antalet skiddagar med 7 procent i Tänndalen.
  • Ökad beläggning i Orsa Grönklitt med 11 % och en ökning av skiddagarna med 5,5 %
  • Sänt den femte säsongen av populära Moreaus med mera. Ytterligare en säsong ska spelades in i början av juni på Orsa camping.

– Grönklittsgruppen har verkligen blivit det moderna turismföretaget vi jobbat för att det ska bli, och det kan vi nu även se i de positiva siffrorna. Extra spännande är att vi efter rapportperioden har köpt Ansia Resort i Lycksele, en av landets mest välskötta campingplatser. Vi kan också seatt bokningsläget inför sommaren är 25 procent bättre än vid samma tidpunkt föregående år, säger Mark Baljeu, vd på Grönklittsgruppen.

För att läsa delårsrapporten i sin helhet, gå in gronklittsgruppen.se