Fjärde kvartalet, oktober – december 2016
• Investeringar om 10 miljoner kronor i fyra befintliga portföljföretag. Tre innehav har avyttrats.
• Resultat efter beräknad skatt uppgick till -33 miljoner kronor.
• Kassaflödet uppgick till 4 miljoner kronor.
• Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 161 miljoner kronor.

Helåret, januari – december 2016
• Investeringar om 58 miljoner kronor i 17 nya och befintliga portföljföretag. Tio innehav har avyttrats.
• Resultatet efter beräknad skatt uppgick till -77 miljoner kronor.
• Kassaflödet uppgick till -48 miljoner kronor.
• Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut uppgick till 1 161 miljoner kronor.
• Justerat eget kapital uppgår till 1 853 miljoner kronor.

 

VD har ordet
Under fjärde kvartalet har Inlandsinnovation följdinvesterat 10 miljoner kronor i fyra portföljföretag. Bland följdinvesteringarna kan nämnas Ruta Ett Entertainment, ett medieföretag som utvecklar barnunderhållning för såväl traditionella som digitala plattformar, och Kittelfjäll, en skiddestination i södra Lappland. Vi har även tecknat avtal om att investera vidare i Elevenate, som designar och säljer alpina skidkläder i premiumsegmentet under varumärket ”State of Elevenate” i drygt tio länder.
Inlandsinnovation har avyttrat innehavet i Z-Forestab, där den enda tillgången var köpeskillingen från försäljningen av innehavet i Cranab tidigare i år.
Vi har dessutom tecknat avtal om att avyttra vårt innehav i Limes Audio till Google.
Inlandsinnovation arbetar vidare med portföljbolagen som fortsätter att växa och utmärka sig. Nuiteq, som utvecklar mjukvara för pekskärmar, har tecknat ett distributionsavtal för Nordamerika med ClearTouch Interactive. Skistart.com, som drivs av Globisen har, för andra året i rad, fått pris som bästa e-handlare inom sport av Pricerunner. Limes Audio vann priset som årets avknoppningsföretag på Umeågalan i november.
Utöver arbetet med portföljföretagsutveckling, såsom portföljdagar och utbildningar, har Inlandsinnovation förberett verksamheten inför samgående med Saminvest.
Den 1 januari 2017 blev Inlandsinnovation ett dotterbolag till statligt ägda Saminvest AB.

För mer information: Verkställande direktör Peter Gullander eller
ekonomichef Barbro Ederwall telefon 0771-15 01 80

Ladda ner delårsrapport Q4 2016