Kvartal tre 2016 har Inlandsinnovation investerat 8 miljoner kronor i portföljinvesteringar.

Tredje kvartalet, juli – september 2016:                                                                

  • Investeringar om 8 miljoner kronor i fem befintliga portföljföretag. Fem innehav har avyttrats.
  • Resultat efter beräknad skatt uppgick till -19 miljoner kronor.
  • Kassaflödet uppgick till -2 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 157 miljoner kronor.

Delåret, januari-september 2016:                                                                                                         

  • Investeringar om 48 miljoner kronor i 16 nya och befintliga portföljföretag. Sju innehav har avyttrats.
  • Resultatet efter beräknad skatt uppgick till -44 miljoner kronor.
  • Kassaflödet uppgick till -52 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid delårets slut uppgick till 1 157 miljoner kronor.

VD har ordet                                                                                                    

Under tredje kvartalet har vi investerat 8 miljoner kronor i fem befintliga portföljföretag. Dels i Artboard, som producerar och utvecklar kompositkonstruktioner till bland annat båtar och tåg och dels i JPS Teknik, som utvecklar sågenheter för skogsindustrin. Vi har även utfärdat ett konvertibelt lån till SmartPlanes i Sverige, ett lån till Södra Norrlands Hamn och Logistik samt ett lån till Tillväxtkassan i Trångsviken. Vi har dessutom tecknat avtal om att delta i en nyemission i Ruta Ett Entertainment.

Inlandsinnovations portföljbolag Z-forestab har avyttrat innehavet i Cranab till Gestioni SpA som därmed blivit majoritetsägare i bolaget. Affären kommer att stärka Cranabs globala konkurrenskraft. Vi har även avyttrat Inlandsinnovations innehav i gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore till Copperstone som är en kompetent ägare i den sektorn.

Några portföljföretag expanderar, andra har fått utmärkelser. Exempelvis har Kungsberget, som ägs av Branäsgruppen, byggt ut inför vintersäsongen och ökar den totala skidåkningsytan med 35 procent. Elevenate har nominerats i kategorin årets sportleverantör av branschtidningen Habit och Netrounds har tagit hem priset för bästa test- och mätlösning på 5G Asia i Singapore. Grönklittsgruppen har fått en topplacering bland Sveriges skiddestinationer, i analysföretaget Nordic Benchs kundundersökning.

För mer information: Verkställande direktör Peter Gullander och ekonomichef Barbro Ederwall telefon 0771-15 01 80

Ladda ner Delårsrapport q3 2016