Kvartal två 2016 har Inlandsinnovation investerat 16 miljoner kronor i portföljinvesteringar och avyttrat två innehav.

Andra kvartalet, april-juni 2016 investeringar om 16 miljoner kronor i två befintliga portföljföretag. Två innehav har avyttrats.
• Resultat efter beräknad skatt uppgick till -15 miljoner kronor.
• Kassaflödet uppgick till -33 miljoner kronor.
• Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 153 miljoner kronor.

Första halvåret, januari-juni 2016
• Inlandsinnovation har under första halvåret investerat 40 miljoner kronor i aktier i 11 nya och befintliga portföljföretag och gjort avyttringar av innehavet i två       portföljföretag.
• Halvårets resultat efter beräknad skatt uppgick till -25 miljoner kronor.
• Kassaflödet uppgick till -49 miljoner kronor.
• Likvida medel och kortfristiga placeringar vid halvårets slut uppgick till 1 153 miljoner kronor.
Under andra kvartalet har Inlandsinnovation investerat 16 miljoner kronor i två befintliga portföljföretag. Dels i Loxysoft Group AB, en helhetsleverantör för kontaktcenter med bas i Östersund. Loxysoft fortsätter sin internationella expansion i bland annat USA. Dels i TOBE (Vebua AB) vilka tillverkar skoterkläder, som även de fortsätter sin internationella expansion på den nordamerikanska kontinenten.
– Vi ser ett uppsving i exporten för Umlax som odlar fjällröding i Malgomaj i Vilhelmina. De har fått sin första order från den stora matvarukedjan Carrefour i Europa. Globisen, som bland annat driver e-handelssajten skistart.com, växer fortsatt starkt inom sport- och fritidssegmentet, säger Peter Gullander, vd Inlandsinnovation.

Inlandsinnovations företag inom upplevelseindustrin rapporterar positiva nyheter. SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation) konstaterade att säsongen 2015/2016 blev den bästa någonsin för Sveriges skidanläggningar och både Branäsgruppen och Grönklittsgruppen har växt starkt under året som varit. Även Kittelfjäll går det bra för.

Efter kvartalets slut har Inlandsinnovations portföljbolag Z-Forestab avyttrat innehavet i Cranab till Fassi som därmed blir majoritetsägare i bolaget. Affären kommer att stärka Cranabs globala konkurrenskraft.

Regeringen antog den 16 juni Proposition 2015/16:110 Staten och Kapitalet, som leder till en ny struktur för det statliga riskkapitalet. Det innebär att Inlandsinnovation kring årsskiftet kommer att bli ett dotterbolag till det nya statliga fond-i-fondbolaget Saminvest AB.

För mer information:
Verkställande direktör Peter Gullander och ekonomichef Barbro Ederwall
telefon 0771-15 01 80

Ladda ner rapporten eller läs mer här