Fortsatta investeringar enligt plan, 44 miljoner kronor till tillväxtföretag under kvartalet.

Tredje kvartalet, juli-september 2015, i korthet:

  • Investeringar om 44 miljoner kronor har skett i 10 portföljföretag under kvartalet.
  • Tredje kvartalets resultat efter beräknad skatt uppgick till -19 miljoner kronor, kassaflödet uppgick till – 48 miljoner kronor och likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 160 miljoner kronor.

Delåret januari-september 2015, i korthet:

  • Delårets resultat efter beräknad skatt uppgick till 34 miljoner kronor. Kassaflödet uppgick till -127 miljoner kronor inklusive utbetald utdelning till ägaren om 100 miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar vid delårets slut uppgick till 1 160 miljoner kronor.
  • Inlandsinnovation har under delåret investerat 130 miljoner kronor i aktier och konvertibler i 24 nya och befintliga portföljföretag.
  • Under delåret har Inlandsinnovation gjort två positiva innehavsförsäljningar. Innehaven i Permascand Holding AB och Enycon AB avyttrades för totalt 77 miljoner kronor.

Under årets tredje kvartal har Inlandsinnovation investerat 34 miljoner i fem nya företag. Likvor i Umeå är den första investering Inlandsinnovation gör inom den medicintekniska sektorn. PEPAB Produktionspartner i Söderhamn verkar inom plåtbearbetning och TOBE Outerwear tillverkar och säljer skoterkläder från Hammerdal. Inlandsinnovation har även blivit delägare i SenseAir i Delsbo som är specialister på IR-teknik samt Artboard i Timrå som gör sandwichkonstruktioner av fiberkomposit.

– Utöver fem spännande nyinvesteringar har vi gjort fem följdinvesteringar om tio miljoner kronor i våra befintliga portföljbolag, som växer och utvecklas, säger Peter Gullander, vd Inlandsinnovation.

Sedan verksamheten startade hösten 2011 har Inlandsinnovation investerat i 56 företag med totalt 867 miljoner kronor i andelar i portföljbolag, lån och förlagsinsats.

Läs hela rapporten

För mer information:

Vd Peter Gullander och ekonomichef Barbro Ederwall telefon 0771-15 01 80