Envibat ska leverera en kombinerad *WESP och stoftskrubber till Frövi massabruk. Frövi är ett sulfatmassabruk som producerar förpacknings- och vätskekartong. I återvinningsprocessen bildas en gas med mycket höga stofthalter. Tack vare utformningen av Envibats anläggning så renas gasen med fortsatt tillgänglighet och konstant hög kvalitet på utgående gas. Projektet kommer att genomföras under våren 2017 och kommer att vara i drift till sommaren 2017.

—I och med EU:s beslut om BAT villkor (Best Available Technology) för förbränningsanläggningar så spår vi en ljus framtid för den här typen av teknik. Vi ser att efterfrågan på reningsanläggningar ökar framöver och eftersom vi snabbt och enkelt kan anpassa oss till de krav som ställs så har vi ett försprång gentemot våra konkurrenter som säljer standardiserade lösningar, säger Envibats teknikansvarige Hampus Bellander.

*Wet Electrostatic Precipitator, WESP. Robusta och högpresterande våta elfilter som är designade för att leverera gasrening av högsta standard.

Envibat har mer än 35 års erfarenhet inom gasreningssegmentet. EnviBats produkter inom gasrening, värmeåtervinning och vattenrening kan användas antingen till uppgradering av befintliga anläggningar eller till att bygga nya. Inlandsinnovation investerade tillsammans med Ackra Invest i bolaget under sommaren 2015, planen framåt är att öka kapaciteten med fler anläggningar på fler marknader, både i Sverige och internationellt.