Branäsgruppen har förvärvat Ulricehamns Ski Center. Övertagandet sker den 1 september 2017, i god tid inför vintersäsongen 2017/18.

Branäsgruppen är Sveriges nästa största skidanläggningsföretag med anläggningarna Branäs, Kungsberget, Vallåsen, Ånnaboda och 12Mannabacken. Branäsgruppen har de senaste åren haft en stark tillväxt och investerat stort i sina anläggningar. Bland annat har man satt upp ett mål på att bli bäst i Norden på att spara och producera snö.

”Ulricehamn Ski Center passar väldigt bra in i Branäsgruppen. En välskött, storstadsnära anläggning med stort upptagningsområde. Vi har intresserat följt anläggningen och verksamheten under en tid och det känns väldigt kul att kunna presentera den här nyheten” säger Lars Rundblom, styrelseordförande i Branäsgruppen.

Ulricehamn Ski Center ligger endast en timme från Göteborg och en halvtimme från Borås och Jönköping. Det bor en och en halv miljon människor inom en radie av en och en halv timme, ett fantastiskt gästunderlag. Branäsgruppens största anläggning, Branäs, har drygt 50 procent av sina gäster i Storgöteborg och synergier på marknadsområdet är självklara.

”Ulricehamn Ski Center är starka i Västra Götaland och i Danmark, två områden där även Branäs är starka. Här kan vi verkligen stärka anläggningarna gemensamt” säger Anders Kjällström, vd Branäsgruppen.