Att det är svårt att hitta riskkapital i tidiga skeden, att privat kapital krävs i större utsträckning och att humankapitalet är en stor förutsättning för framgång. Det var några av de ämnen som diskuterades vid ett erfarenhetsutbyte i Trångsviken i västra Jämtland tidigare i vår.

Det var en erfaren samling privata och offentliga aktörer som i slutet av mars samlades i Trångsvikens bygdegård. Utgångspunkten var att det är engagerade människor som föder lokalt kapital. Ekonord, Mittkapital, AB Jämtland, Vindpenningen, Investa och E14 är några av de exempel som lytes fram vid mötet som initierats av ett antal privatpersoner med stort engagemang i dessa frågor.

– Jag är positiv till samtal om riskkapital och om många människor tillsammans kan hitta bra privata lösningar så är det till godo för många företag i norra Sverige. Vi kan se att privat kapital föder mer privat kapital och därför vill jag att de privata initiativen ska lyckas, säger Jörgen Larsson, vd Inlandsinnovation.

Företagen Zeroparallax och Arifiq blev två goda exempel som lyftes fram liksom Tillväxtkassorna i Trångsviken.

– De privata initiativen som startat med Trångsviken som bas är och har varit viktiga för tillförseln av tidigt ägarkapital. För oss på Almi Invest behövs det privata kapitalet och engagemanget som en del av ekosystemet och vi hade bra diskussioner om hur det ska kunna säkerställas framåt, säger Eva Nordlander, Fund Manager, Almi Invest.

Eva menar också att just Jämtland, där mötet hölls, är ett område med ett unikt engagemang eftersom det faktiskt finns flera privata initiativ som exempelvis Tillväxtkassan och E14 Invest.

– Jämför jag med Västernorrland som jag också jobbar i så finns inte motsvarande satsningar där idag, säger Eva Nordlander.

Olle Martinelle som representerar Tillväxtkassan i Trångsviken tycker att det finns mer att önska.

– Det är svårt att hitta kapital i de tidiga skedena. Många bolag hamnar i ”Death valley”. I början kommer kapitalet från de tre f:en (fools, families, friends), därefter behövs en affärsängel och någon som tror på företagaren. Där saknas kapitalet. I senare skeden finns återigen kapital att inhämta, säger Olle Martinelle, Tillväxtkassan i Trångsviken.

Men trots att fokus på dagen var själva kapitalet så lyftes också vikten av de mer mjuka värdena. Det är viktigt att inte glömma bort humankapitalet i diskussionen, menar Helen Salmonsson, auktoriserad revisor på Grant Thornton.

– Att hitta metoder för att säkerställa att rätt kompetens kommer in i bolagen vid rätt tillfälle skulle gagna de som finansierar satsningen. Det finns många med en bra affärsidé, men inte lika många som kan ta sin idé i mål, säger Helen Salmonsson.

Rent konkret diskuterades några lösningar på problemet.

– Jag har funderat på att vi borde skapa någon form av pool där någon som snabbt kan identifiera bolagets behov finns tillgänglig. Därefter ska behovet styra vilken kompetens som bör plockas in. Det kan vara IT, internationalisering, lönsamhetsutvärdering, marknad eller annat, säger Helen Salmonsson.