2010 grundades iCell. 2012 invigdes den nybyggda fabriken i Dalarna. 2014 är det dags för ännu ett stort steg, en ny produkt i form av miljövänliga isoleringsskivor. För att bidra till att skivproduktionen förverkligas har nu Inlandsinnovation investerat i företaget.

Vi behövde extra kapital för att kunna satsa på isoleringsskivorna. Torbjörn Wallin på Orsa Björnpark rekommenderade Inlandsinnovation och efter diskussioner och förhandlingar blev det klart att Inlandsinnovation investerar knappt 25 miljoner i iCell, berätta Roger Gudmunsäter, grundare och affärsutvecklingschef.

iCell levererar idag miljövänlig cellulosaisolering, helt fri från borsyra och borsalter. De har fått stor uppmärksamhet och lyckats nå ut med sin produkt i en konservativ bransch.

– Vi har producerat vår lösull till ett pris och en kvalitet som har skapat efterfrågan. Vi har gett cellulosaisolering tillgänglig och av de cirka 170 lösullsentreprenörer som finns i Sverige har 100 handlat av oss. Och då har vår fabrik bara varit igång i två år.

Trots framgångarna hittills tror Roger att det är isoleringsskivorna som på riktigt ska ta iCell till de stora kunderna och garantera bolagets lönsamhet på lång sikt.

– Marknaden för skivor är stor, bara i Norden runt 6 miljarder. Här vill vi ta plats. Vi vill ge marknaden bättre isolering utan gift, säger Roger.

Målsättningen är att bli en stark aktör på den nordiska marknaden och att inom 2-3 år omsätta 150-200 miljoner i fabriken i Älvdalen. När det fungerar bra finns planer på nya produkter som ljudabsorbenter och fasadisolering samt mer långsiktiga visioner om fler fabriker.

Roger

– Men vi vill ta det ett steg i taget. Nu är fokus att få ut de första isoleringsskivorna i oktober.

iCell är ett publikt bolag och ägs idag av 80-talet delägare, många enskilda investerare. När Inlandsinnovation gick in med 25 miljoner kronor i bolaget, gick de övriga investerarna in med lika mycket.

Många ägare är en styrka enligt Roger. Det går att skapa något större på kortare tid. Och nu när Inlandsinnovation blir en delägare räknar han med input, inte enbart i form av pengar.

– Jag förväntar mig att deras kontaktnät ska bidra effektfullt för oss, att de blir lite av en dörröppnare. Vi har hittat varandra. Det är bra för båda parter.