– Att få träffa alla personer på Inlandsinnovation som kan branschen har varit inspirerande och en värdefull erfarenhet för mig som student. Jag har fått lära mig arbetssätt och tekniker som används i ett riskkapitalbolag vilket blir ett bra verktyg för mig framöver när jag ska ut i arbetslivet, säger Andreas Grann som precis avslutat sitt år på Inlandsinnovation.

I torsdags var det avslutning för årets Business Academy studenter. Det är en betald arbetsplatsförlagd utbildning som vänder sig till ekonomistudenter som gått ett år på Mittuniversitetets ekonomprogram där syftet är att sammankoppla studenter med näringslivet.

De senaste året har åtta Östersundsföretag varit knutna till programmet. Studenterna har jobbat 8 timmar per vecka och på så sätt fått både erfarenhet
och ett professionellt nätverk i branschen. Hittills har majoriteten av studenterna, efter avslutad praktik, blivit erbjuden jobb inom nätverket av sina mentorsföretag.

Lars Ekström, investeringsansvarig på Inlandsinnovation tycker att det är viktigt att man från näringslivets sida knyter kontakter med studenter och universiteten eftersom det är där den framtida rekryteringen sker.