Sedan starten 2011 har Inlandsinnovation investerat 1 000 miljoner kronor i 62 olika företag och 16 innehav har avyttrats. Under 2016 investerade Inlandsinnovation 58 miljoner kronor i 17, främst befintliga, bolag och nio bolag avyttrades.

– Försäljningen av Limes Audio och framgångarna för flera av våra företag är ett tydligt exempel på att vår modell för aktiv förvaltning fungerar väl. Det visar också att det finns företag med stor potential i norra Sverige och att riskkapital kan spela en viktig roll i deras utveckling, säger Peter Gullander, vd Inlandsinnovation.

Från och med 1 januari 2017 är Inlandsinnovation ett dotterbolag till nybildade statliga riskkapitalbolaget Saminvest AB. Det innebär att Inlandsinnovation framöver helt fokuserar på aktiv förvaltning av befintliga portföljföretag. Vid årets slut hade Inlandsinnovation investeringar i totalt 46 företag.

– Gemensamt för alla våra bolag är att de vill och kan växa samt har potential att bli marknadsledande inom sin nisch. Det är en portfölj, som vårt engagerade team kommer att förvalta väl tillsammans med övriga delägare, och som vi stolta tar med oss in i Saminvest, säger Peter Gullander.

2016 – året i siffror
• Antal investeringar: 17 (62 sedan start)
• Antal exits: 9 (16 sedan start)
• Investerat kapital (MSEK): 58 (1 000 sedan start)
• Justerat eget kapital (MSEK): 1 853

För mer information:
Peter Gullander, vd, 073-838 18 00
Barbro Ederwall, ekonomichef, 0771-150180

Ladda ner här