Tillväxtkassan i Trångsviken gör investeringar i mycket tidiga skeden, då få andra investerare vågar ta risken. På så vis har de stor betydelse för företag och entreprenörer i området.

- Regionala tillväxtkassor behövs, inte minst som ett komplement till offentliga medel. Exempelvis Almi Invest måste alltid investera i samverkan och då kan vi vara en partner. På så vis kan vi göra skillnad, säger Olle Martinelle, delägare i Tillväxtkassan i Trångsviken.

Upplägget för Inlandsinnovations engagemang i tillväxtkassor ser lite olika ut. I Trångsvikens fall har de fått ett lån som utgör cirka en tredjedel av det totala kapitalet.

- Tack var det har vi kunnat investera mer och i fler företag, säger Olle Martinelle.

Tillväxtkassan i Trångsviken startades 2010 av företagare i och runt Trångsviken i Jämtland. De har tydliga kriterier för sina investeringar. Ett av dem är just att gå in i väldigt tidiga skeden, eftersom det innebär störst möjlighet att få avkastning, även om riskerna är högre. För att uppväga riskerna sprids investeringarna i flera bolag och de har en beloppsgräns på 500 000 kronor. De väljer bolag som vill och har förutsättningar att växa och på fem års sikt är målet att sälja och få tio gånger pengarna tillbaka.

- Sammanfattningsvis kan man säga att vi gör affärsmässiga investeringar men med regionalt hjärta och stort engagemang. Vi vill exempelvis alltid ha en styrelseplats med möjlighet att påverka eftersom en viktig del i investeringen är den kompetens vi kan bidra med, säger Olle Martinelle.