Riskkapital i Hammerdal med omnejd

Vindpenningen är en tillväxtkassa i nordöstra Jämtland som kan investera i företag i alla branscher i området kring Hammerdal.