Världsledande inom rödingproduktion

Umlax har kontroll på hela produktionskedjan från rom till färdig filé på sina sju produktionsenheter runtom i norra Sverige. Inlandsinnovation har investerat 20 miljoner kronor i bolaget som framför allt ska gå till att bygga ut produktion av odlingarna.