Appen som förenklar planeringen på förskolan

Tempus Information Systems AB har utvecklat ett webb-baserat verktyg för närvaroregistrering i förskole- och fritidsverksamhet. Syftet med systemet är att underlätta planering och administration för både föräldrar och verksamhet.