Ett lokalt tillväxtbolag i Norrbotten

Startkapital i Norr medverkar till tillväxt i befintliga små och medelstora bolag, och investerar även i bolag i tidiga skeden, främst i Norrbotten. Startkapital i Norr AB är ett privat initierat och kontrollerat riskkapitalbolag med ett tjugotal privatpersoner som delägare vid sidan av Inlandsinnovation och IUC Norrbotten. Startkapital är en tillväxtkassa, en samverkansmodell för riskkapital där Inlandsinnovation investerat ägarkapital tillsammans med privatpersoner.