Södra Norrlands Hamn & Logistik AB äger och utvecklar fyra hamn- och logistikverksamheter längs södra Norrlandskusten; Skutskär, Töreboda, Norrsundet och Härnösand. Samtliga fyra hamnar ligger i anslutning till järnväg och E4:an, vilket gör det möjligt att anpassa verksamheten efter de lokala förutsättningarna.