Säkra internetbaserade övervakningssystem

Observit utvecklar internetbaserade mjukvaruprodukter och system för videoövervakning.
Systemen är innovativa och framtidssäkra, i teknikens framkant, och håller hög kvalitet både vad gäller driftsäkerhet och bildkvalitet. Produkterna används idag såväl i Sverige som internationellt, framförallt inom områdes- och stadsövervakning, detaljhandel samt allmänna transportmedel såsom bussar och tåg. Observit har ett nära samarbete med Axis, världens största tillverkare av IP-kameror. Inlandsinnovation har en ägarandel på 20 procent i Observit AB.